top of page

บทความ

แนวทางการลดความสูญเสียพลังงานจากการรั่วของอากาศอัด

 

 สาเหตุของปัญหา

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้  เพราะยังไม่รู้ถึงมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น เช่น

  •  ถ้าโรงงานของท่านใช้เครื่องอัดลมขนาด100แรงม้า (75kw) 1ตัวเดินเครื่อง 24 ช.ม ทำงานปีละ 300 วันค่าไฟฟ้า / เฉลี่ย 3.5 บาท

  •  โรงงานจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า = (75*24*360*3.5 ) = 2,268,000 บาท

  •  ถ้าโรงานของท่านเกิดลมรั่ว 10 %  , ท่านจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มปีละ = 226,800 บาท / ปี

การแก้ไข

  • การรั่วไหลของอากาศอัดมักพบบ่อยที่หน้าแปลนและข้อต่อเกลียว  ซึ่งเกิดจากการนำอุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้กับน้ำมาใช้กับลมอัดจึงทำให้เมื่อแก้ไขแล้วปัญหาจะกลับมาเกิดซ้ำอีกไม่สิ้นสุด

  • การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบท่อส่งลมออกให้ถูกต้องจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

 

ความรู้โดย :  นาย นิเพท โตวิริยะเวช (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด) , กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย , สมาชิก ESCO เลขที่ A032  รับรองโดย : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ติดตามบทความดีๆ ได้ทาง  www.powerairsystem.com

แนวทางการลดความสูญเสียพลังงานจากการรั่วของอากาศอัด

 

 สาเหตุของปัญหา

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสำคัญกับปัญหานี้  เพราะยังไม่รู้ถึงมูลค่าความสูญเสียที่เกิดขึ้น เช่น

  •  ถ้าโรงงานของท่านใช้เครื่องอัดลมขนาด100แรงม้า (75kw) 1ตัวเดินเครื่อง 24 ช.ม ทำงานปีละ 300 วันค่าไฟฟ้า / เฉลี่ย 3.5 บาท

  •  โรงงานจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า = (75*24*360*3.5 ) = 2,268,000 บาท

  •  ถ้าโรงานของท่านเกิดลมรั่ว 10 %  , ท่านจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มปีละ = 226,800 บาท / ปี

การแก้ไข

  • การรั่วไหลของอากาศอัดมักพบบ่อยที่หน้าแปลนและข้อต่อเกลียว  ซึ่งเกิดจากการนำอุปกรณ์ที่ออกแบบมาใช้กับน้ำมาใช้กับลมอัดจึงทำให้เมื่อแก้ไขแล้วปัญหาจะกลับมาเกิดซ้ำอีกไม่สิ้นสุด

  • การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจึงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบท่อส่งลมออกให้ถูกต้องจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

 

ความรู้โดย :  นาย นิเพท โตวิริยะเวช (รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เพาเวอร์ แอร์ ซิสเต็ม จำกัด) , กรรมการสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย , สมาชิก ESCO เลขที่ A032  รับรองโดย : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ติดตามบทความดีๆ ได้ทาง  www.powerairsystem.com

บทความ ลมรั่ว_Page_1.png
bottom of page