top of page

METPOINT OCV Compact เครื่องมือตรวจวัดละอองน้ำมันในระบบลมอัดคุณภาพสูง

 

METPOINT OCV Compact ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อวัดไอระเหยและก๊าซไฮโดรคาร์บอนในการใช้งานระบบลมอัด ระดับการตรวจจับต่ำถึง 1 ส่วน 1000 mg/m³ ของปริมาณไอน้ำมันตกค้างและทำงานอย่างต่อเนื่อง ช่วงเวลาการวัดที่สั้นลงทำให้สามารถแสดงค่าได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ กระบวนการตรวจสอบนี้ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพลมอัดในโรงงานของคุณ  ซึ่