top of page

BEKOMAT® 03,06 VACU. Autodrain สำหรับปั๊มลม Vacuum รองรับแรงดันสูงสุด 1.8 Bar

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนหรือแบบ Stainless Steel

> รองรับแรงดัน 0.1 - 1.8 Bar

BEKOMAT® 03,06 VACU. Autodrain สำหรับปั๊มลม Vacuum รองรับแรงดันสูงสุด 1.8 Bar

    bottom of page