top of page

BEKOMAT® 03,06 Autodrain สำหรับปั๊มลม Turbo  ปั๊มลมแรงดันสูง ปั๊มลม Multi-Stage ปั๊มลม Low Pressureรองรับแรงดันสูงสุด 63 Bar

อุปกรณ์ระบายน้ำอัตโนมัติ ไม่สูญเสียลมอัด คุณภาพสูงจากเยอรมัน

> เซนเซอร์วัดระดับความแม่นยำสูง ทำงานต่อเมื่อมีน้ำเท่านั้น

> ไม่สูญเสียลมอัด ประหยัดพลังงาน

> เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน

> ติดตั้งที่ ปั๊มลม Turbo ปั๊มลมแรงดันสูง ปั๊มลม Multi-Stage ปั๊มลม Low

> รองรับแรงดัน 0.8 - 63 Bar

 

 

BEKOMAT® 03,06 Autodrain สำหรับปั๊มลม Turbo รองรับแรงดันสูงสุด 63 Bar

    bottom of page