top of page

BEKO METPOINT® DPM เซนเซอร์สำหรับการวัดค่า Dewpoint ความแม่นยำสูง จากเยอรมัน

 

ความชื้นในระบบลมอัด เป็นปัญหาสำคัญและในกรณีส่วนใหญ่อาจทำให้ระบบเสียหายและปนเปื้อนผลผลิตขั้นสุดท้ายได้ เครื่องมือที่เหมาะสำหรับการตรวจสอบความชื้นที่หลงเหลือคือเซ็นเซอร์วัดความดัน BEKO METPOINT DPM เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ของเราช่วยให้คุณสามารถวัดระดับความชื้นหรือจุดน้ำค้างแรงดันที่จุดไหลวิกฤตในระบบลมอัดในโรงงานของคุณได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลดังกล่างนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพของลมอัด ควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย

 

คุณใช้ลมอัดคุณภาพสูงในกระบวนการผลิตของคุณหรือไม่?

 

สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสายการผลิตที่ต้องรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยที่สูงมากและเมื่อลมอัดสัมผัสกับผลผลิตโดยตรงหรือโดยอ้อม เครื่องส่งสัญญาณ Dewpoint แบบเคลื่อนที่ของ METPOINT DPM จะวัดพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับลมอัดและก๊าซทางเทคนิคเช่น อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์และจุดน้ำค้าง (ต่ำถึง -60 ° Ctd)

 

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด: เซ็นเซอร์ METPOINT DPM ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานของส่วนประกอบและการวัดจะให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวัดขนาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบของคุณ ดังนั้นเซ็นเซอร์ DPM ของ METPOINT จึงไม่ได้เป็นเพียงการรับประกันความปลอดภัยในห่วงโซ่กระบวนการของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย

 

การวัดค่า Pressure Dewpoint จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้จากขนาดกะทัดรัดของ METPOINT BDL หรือแบบพกพาของ METPOINT BDL ที่เป็นอุปกรณ์เสริมการวัด Pressure Dewpoint จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงผลลัพธ์ได้จากอุปกรณ์เสริม

BEKO METPOINT® DPM เซนเซอร์สำหรับการวัดค่า Dewpoint ความแม่นยำสูง

    bottom of page