top of page

เทคโนโลยีการบำบัดลมอัดด้วย BEKOKAT®

ในการใช้งานของอุตสาหกรรมที่ต้องการลมอัดคุณภาพสูง BEKOKAT เป็นมาตรฐานในการบำบัดลมอัดด้วยการเร่งปฏิกิริยา (Catalysis) ที่ทันสมัย  ด้วยการใช้กระบวนการออกซิเดชั่น อุปกรณ์จะแปลงไฮโดรคาร์บอนไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ทำให้ได้ลมอัดปราศจากน้ำมัน โดยมีน้ำมันตกค้างในลมอัดน้อยมากเพียง 0.001 ไมครอน

 

คุณสมบัติมีดังนี้

> รองรับปริมาณลมอัด 60 – 1200 m3/hr @ 7 Bar หรือ 35.3 – 706.2 cfm

บำบัดลมอัดให้สะอาดปราศจากน้ำมัน ระดับปริมาณน้ำมันปนเปื้อนต่ำกว่าที่กำหนดโดยมาตรฐาน ISO 8573.1, Class 1

> ทำงานโดยไม่ขึ้นกับอุณหภูมิแวดล้อม ความชื้นในอากาศและ ความเข้มข้นของน้ำมันด้านเข้า

> สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

> สามารถทำงานแบบ Partial-Load ได้ มีอายุการใช้งานยาวนาน

> เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคส์ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

BEKO BEKOKAT® อุปกรณ์การบำบัดลมอัด ประสิทธิภาพสูง

    bottom of page